Thư viện ảnh
Giáo dục, đào tạo
Mon, Day 28/03/2011 18:39 PM
Tư vấn giám sát trường THCS Cự Khối

Tư vấn giám sát trường Trung học cơ sở Cự Khối - Long Biên - Hà Nội 

- Tên dự án: Xây dựng trường THCS Cự Khối

- Địa điểm: Cự Khối - Long Biên - Hà Nội

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Long Biên

- Nguồn vốn: Ngân sách

- Giá trị HĐ: 250.000.000 đồng

- Thời gian thực hiện: Năm 2007

- Quy mô dự án:

            + Đầu tư đồng bộ 01 trường THCS đạt chuẩn Quốc gia

            + 03 khối lớp học, 01 khối hiệu bộ, 01 khối nhà thể chất...

Các tin đã đưa ngày: