Thư viện ảnh
Sở Xây dựng Hà Nội
Thu, Day 04/11/2010 12:14 PM
văn bản pháp lý của sở xây dựng

 

STT Số Ngày ban hành Tóm tắt nội dung Download
1. 5630/TB-VP 16/7/2010 Về việc đăng ký tham gia thực hiện giám định tư pháp xây dựng
2. 4053/SXD-PTĐT 26/5/2010 Triển khai Thông tư 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP
3. 638/QĐ-SXD-VP 12/07/2010 Quy trình giải quyết hồ sơ "Tiếp nhận công bố sản phẩm, hàng hóa VLXD phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật"
4. 1897/TB-SXD-QLVLXD 16/3/2010 Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD
5. 684/TB-VP 28/1/2010 Về việc đóng dấu giáp lai Bản khai kinh nghiệm của Hồ sơ Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.
6. 11175/QSD-QLCLCTXD 7/12/2009 Báo cáo định kỳ về QLCL công trình xây dựng và gửi báo cáo kết quả chứng nhận chất lượng công trình cho SXD
7. 10654/SXD-QLKTXD 11/9/2009 Thực hiện Quyết định số 957/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn ĐTXD công trình
8. 7246/TB-SXD-QLN&CS 1/9/2009 Cấp giấy chứng nhận QSH nhà ở và QSD đất ở, GCN QSH công trình xây dựng
9. 6321/TB-SXD-QLNLHNXD 6/8/2009 Về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
10. 3717/SXD-QLKTXD 26/5/2009 Triển khai nội dung suất vốn đầu tư xây dựng công trình (năm 2008) do Bộ Xây dựng công bố tại Công văn số 292/BXD-VP
11. 2187/SXD-CPXD 2/4/2009 Hướng dẫn về việc cấp phép xây dựng trong khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng.
12. 1587/SXD-QLKTXD 11/3/2009 Hướng dẫn lập và quản lý chi phí QLDAkhi xử lý chuyển tiếp dự án thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP
13. 1560/SXD-CPXD 10/3/2009 Hướng dẫn cấp GPXD và QLXD theo giấy phép, cấp GCN QSHNO-QSDĐO đối với nhà ở riêng lẻ trong khu đô thị hiện hữu.
14. 632/LSXD-VHTTDL 02/02/2009 V/v hướng dẫn thực hiện thí điểm cấp số nhà gắn với việc đặt đổi tên đường
15. 707/HD-SXD-QLCLXD    05/02/2009 Hướng dẫn các chủ đầu tư khi triển khai đầu tư xây dựng công trình (không phải là nhà ở riêng lẻ) trên địa bàn thành phố
16. Tổng hợp
Danh sách các Văn bản đã ban hành liên quan lĩnh vực ĐT-XD
17. 6945/TB-SXD-QLNLHNXD 08/10/2008 Thông báo hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
18. 5620/TB-SXD-QLSXKD 8/15/2008 Về việc xử lý hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng vi phạm Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng và Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình
19. 5367/TB-SXD-QLSXKD 8/7/2008 Về việc xử lý hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng vi phạm Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng
20. Công bố giá VLXD Tháng 7/ 7/25/2008 Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tháng 7/2008
21. 1753/QĐ-SXD-VP 5/22/2008 Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão Sở Xây dựng
22. 3283/KH-SXD-VP 5/21/2008 Triển khai công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2008 của Sở Xây dựng
23. 5330/SXD-VP 8/6/2008 V/v Có người mạo danh lãnh đạo Sở yêu cầu các doanh nghiệp mua sách, báo, tài liệu.
24. 4765/SXD-CCQNĐ 7/15/2008 V/v hướng dẫn nghiệp vụ cấp Giấy chứng nhận cho các trường hợp liên quan đến giao dịch dân sự về nhà ở thuộc sở hữu tư nhân được xác lập trước ngày 01/7/1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia.
25. 2687/TB-VP 4/23/2008 Về việc nộp 02 bộ hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và xin cấp giấy phép thầu xây dựng (đối với nhà thầu nước ngoài nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B,C).
26. 2042/SXD-QLKTXD 3/27/2008 V/v triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo số 1777/UBND-ĐTMT ngày 20/3/2008 của UBND TP về thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và VLXD theo Thông tư 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 của Bộ Xây dựng trên địa bàn thành phố.
27. 1299/SXD-QLKTXD 2/29/2008 Công bố đơn giá xây dựng cơ bản (phần xây dựng và phần lắp đặt) khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
28. 1298/SXD-QLKTXD 2/29/2008 Công bố đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
29. 1297/SXD-QLKTXD 2/29/2008 Công bố đơn giá khảo sát xây dựng xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh
30. 628/SXD-TĐTKCS 1/25/2008 V/v: điều chỉnh văn bản số 9462/SXD-TĐTKCS ngày 20/11/2007
31. 8440/SXD-QLCLXD 10/24/2007 V/v Hướng dẫn thực hiện chỉ thị 09/2007/CT-UBND ngày 27/03/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố.
32. 9887/SXD-QLKTXD 12/5/2007 V/v hướng dẫn công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán đối với các dự án đã được quyết định đầu tư theo quy định của Nghị định số 52/1999/NĐ-CP.
33. 9939/SXD-QLN 12/6/2007 V/v trả lời 84 hộ dân Tổ dân phố 1 và 2 tại phường 6, quận Tân Bình xin mua nhà theo Nghị định 61/CP
34. 6332/SXD-CCQNĐ 8/20/2007 V/v xác nhận tình trạng nhà ở để lập thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh theo Luật Cư trú năm 2006.
35. 3242/SXD-CCQNĐ 5/10/2007 V/v thực hiện cấp số nhà trên địa bàn thành phố.
36. 9462/SXD-TĐTKCS 11/20/2007 Lập, thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
37. 9464/TB-VP 11/20/2007 Thông báo V/v giải quyết hồ sơ có liên quan đến hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh.
38. 9021/SXD-CCQNĐ 11/7/2007 Hướng dẫn lập bản vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở phục vụ cho công tác cấp Giấy chứng nhận QSHNƠ - QSDĐƠ theo Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 của UBNDTP
39. 8497/SXD-QLN 10/25/2007 V/v phúc đáp thư công dân Trần Kỳ Tuấn.
40. 8521/TB-SXD-VP 10/25/2007 V/v Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tại Sở Xây dựng trong giải quyết yêu cầu của người dân và tổ chức.
41. 5763/SXD-CCQNĐ 8/2/2007 V/v hướng dẫn và giải đáp một số vướng mắc trong nghiệp vụ cấp GCN QSHNỞ-QSDĐỞ, GCN.QSHNỞ tại cuộc họp giao ban ngày 19/7/2007.
42. 7371/TB-VP 9/18/2007 Thông báo nội dung chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Giám đốc Sở về việc bãi bỏ một số thủ tục đang thực hiện tại Sở Xây dựng.
43. 6578/SXD-QLN 6/21/2007 V/v tiếp nhận quỹ nhà ở do đơn vị tự quản chuyển giao cho ngành đất quản lý được kết thúc vào ngày 30/9/2007
44. 6955/SXD-CCQNĐ 9/10/2007 V/v giải quyết đơn đề nghị ngăn chặn đối với căn nhà số 55 Nguyễn Bỉnh Khiêm Quận 1.
45. 2359/TB-SXD-VP 4/10/2007 V/v tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho tổ chức.
46. 3862/SXD-QLCLXD 5/31/2007 Hướng dẫn về chứng nhận chất lượng công trình và chi phí để thực hiện theo Thông tư 11/2005/TT-BXD
47. 1323/QĐ-SXD-VP 5/2/2007 Về ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận thụ lý hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở các công trình dân dụng, công nghiệp.
48. 2033/SXD-QLCLXD 3/29/2007 V/v Phổ biến tài liệu Hướng dẫn các chủ đầu tư khi được cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố
49. 2032/HD-SXD-QLCLXD 3/29/2007 Hướng dẫn các chủ đầu tư khi được cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
50. 195/TB-SXD-QLSXKD 1/8/2007 Thông báo V/v cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình cho các nhân tốt nghiệp hệ cao đẳng, trung cấp thuộc chuyên ngành xây dựng.
51. 12139/SXD-CCQNĐ 12/28/2006 V/v hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định 90/2006/NĐ-CP của Chính phủ.
52. 11587/SXD-CCQNĐ 12/13/2006 Về hướng dẫn tạm thời công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ
53. 6803/SXD-KTXD 8/16/2006 Về việc hướng dẫn áp dụng đơn giá XDCB và đơn giá khảo sát xây dựng khu vực TPHCM
54. 6136/SXD-QLCL 7/27/2006 Áp dụng TCXDVN 373:2006 để xác định mức độ hư hỏng công trình.
55. 1933/QĐ-SXD-VP 5/29/2006 Chương trình cải cách hành chính của Sở Xây dựng
56. 3141/SXD-QLCL 5/4/2006 Thực hiện công tác quản lý CLCTXD theo Thông tư số 11/2005/TT-BXD
57. 1596/HD-SXD-QLN 4/6/2006 Hướng dẫn thủ tục chuyển quyền thuê nhà thuộc SHNN
58. 182/2005/QD-UBND 9/30/2005 Quy chế hoạt động của trung tâm thông tin và dịch vụ xây dựng
59. 9178/SXD-CCQNĐ 12/28/2005 Công văn số 9178/SXD-CCQNĐ về việc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức
60. 8326/ SXD-VP 11/24/2005 Cử cán bộ tham gia vào đề tài nghiên cứu về cơ chế quản lý Khu đô thị Thủ Thiêm
61. 8440/SXD-KTXD 11/29/2005 Cung cấp thông tin cho Bản tin (Thông tin đấu thầu) và trang Web về đấu thầu.
62. 8214/HD-XD-QLSXKD 11/22/2005 HƯỚNG DẪN ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
63. 5575/XD-QLCL 8/12/2005 Thực hiện Thông tư số 11 & 12/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng

64. 1550/XD-CPXD 12/31/2004 Hướng dẫn quy trình thủ tục cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép đối với nhà nhà ở riêng lẽ thuộc thẩm quyền của UBND phường, xã- thị trấn
65. 1549/XD-CPXD 12/31/2004 Hướng dẫn quy trình thủ tục cấp GPXD và VLXD theo giấy phép đối với nhà ở riêng lẽ thuộc thẩm quyền của UBND Phường, Xã, Thị Trấn.

Các tin đã đưa ngày: