Trang chủ » Công trình - Dự án » Quảng trường trung tâm thị xã Sông Công
Chi tiết dự án
  • Địa điểm xây dựng: Trụ sở HĐND – UBND Thị xã Sông Công – Tỉnh Thái Nguyên
  • Chủ đầu tư: BQL các DA ĐT và XD Thị xã Sông Công
  • Dịch vụ tư vấn: Quy hoạch Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật
  • Quy mô dự án: 1,3 ha