Trang chủ » Công trình - Dự án » Trụ sở làm việc bưu điện tỉnh Cà Mau
Chi tiết dự án
  • Địa điểm xây dựng: Số 3 đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
  • Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án công trinh bưu điện – Tổng công ty bưu điện Việt Nam
  • Dịch vụ tư vấn: Văn Phòng Trung tâm thương mại
  • Quy mô dự án: 5.190 m2