Trang chủ » Công trình - Dự án » UDIC WestLake
Chi tiết dự án
  • Địa điểm xây dựng: Khu đất CT04 - KDTM Nam Thăng Long Tây Hồ, Hà Nội
  • Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Đô thị UDIC
  • Dịch vụ tư vấn: Chung cư công trình hỗn hợp
  • Quy mô dự án: 107.891 m2