•  Địa chỉ: Số 25 Phố Bùi Ngọc Dương, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội
  •  Tel: 8424 38634648 – Fax: 8424 38632882
  •  Email: huac@vnn.vn
  •  Website: www.uac.com.vn