Trang chủ » Công trình - Dự án » Cơ sở Học viện tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh
Chi tiết dự án
  • Địa điểm xây dựng: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chủ đầu tư: Ban quản lý chuyên ngành xây dựng Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
  • Năm hoàn thành: 2017

Dịch vụ tư vấn: Quản lý dự án

Quy mô dự án: 1 tầng hầm, 15 tầng nổi. Diện tích 970m2/sàn

Bài viết liên quan