Trang chủ » Công trình - Dự án » Khu dân cư số 4 Thịnh Đán
Chi tiết dự án
  • Địa điểm xây dựng: Phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên
  • Chủ đầu tư: Phòng quản lý đô thị Thành phố Thái Nguyên
  • Dịch vụ tư vấn: Quy hoạch Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật
  • Quy mô dự án: 45 ha