Trang chủ » Công trình - Dự án » Khu đô thị bắc đại học Thái Nguyên
Chi tiết dự án
  • Địa điểm xây dựng: Phường Quán Triều, phường Quang Vinh, Phường Quang Trung, Tp Thái Nguyên
  • Chủ đầu tư: Phòng quản lý đô thị
  • Dịch vụ tư vấn: Quy hoạch Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật
  • Quy mô dự án: 50 ha