Trang chủ » Công trình - Dự án » Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển
Chi tiết dự án
  • Địa điểm xây dựng: Thị trấn Sóc Sơn – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội
  • Chủ đầu tư: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
  • Năm hoàn thành: 2010
  • Quy mô dự án: 07 tầng

Chủ trì: Trần Hoàng Minh

Thiết kế: Bùi Thiên Hương

Các chỉ tiêu kỹ thuật khu đất:

– Diện tích xây dựng quy hoạch xây dựng: 5787,0 m2

Bao gồm:

– Diện tích đất đề nghị giao để làm đường: 2442,0 m2

– Diện tích đất xây dựng trụ sở Ngân Hàng: 3345,0 m2

Trong đó:

+ Diện tích đất xây dựng công trình: 1263,7 m2

+ Diện tích sân đường nội bộ cây xanh: 2081,3 m2

+ Diện tích sàn xây dựng: 5984,6 m2

+ Mật độ xây dựng: 37,8 m2

+ Hệ số sử dụng đất: 1,79