Trang chủ » Công trình - Dự án » Trung tâm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu bằng máy soi container tại cảng Hải Phòng.
Chi tiết dự án
  • Địa điểm xây dựng: Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
  • Chủ đầu tư: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
  • Năm thiết kế: 2009
  • Năm hoàn thành: 2010
  • Dịch vụ tư vấn: Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán
  • Quy mô dự án: Công trình trụ sở làm việc cơ quan nhà nước;

– Cấp công trình: Công trình cấp III;
– Nhà làm việc: 5 tầng
– Diện tích đất xây dựng: 415 m2
– Diện tích đất sử dụng: 2.015 m2
– Chiều cao nhà: 20,4 m
– Chiều cao tầng: tầng 1 cao + 3m, các tầng 2,3,4,5 cao 3,6m/tầng.