Trang chủ » Công trình - Dự án » Trường tiểu học thị trấn Yên Viên
Chi tiết dự án

Chủ đầu tư : Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm

Dịch vụ tư vấn : Lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Địa điểm : Thị trấn Yên Viên – Huyện Gia Lâm – Hà Nội

Quy mô dự án :

+ Tổng diện tích nghiên cứu 5.543,9m2

+ Diện tích đất xây dựng 5.535,6m2

+ Diện tích đất xây dựng công trình 1.951,9m2

+ Tổng diện tích sàn xây dựng 5.930,9m2

+ Số tầng cao công trình 1 đến 4 tầng