Trang chủ » Công trình - Dự án » Xây dựng quỹ nhà ở tái định cư của Thành phố tại ô đất CT10 –Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I – Hà Nội
Chi tiết dự án

Địa điểm: Phường Hạ Đình– Quận Thanh Xuân, phường Đại Kim – Quận Hoàng Mai và xã Tân Triều – Huyện Thanh Trì – Thành phố Hà Nội

– Chủ đầu tư : Sở xây dựng hà nội.

– Đại diện chủ đầu tư : Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà tái định cư.

  • Chủ trì thiết kế:

Kts .Phùng Quốc Nam

  • Nhóm kiến trúc:

Kts .Vũ Xuân Quý

  • Nhóm kết cấu:

Ks .Ngô Thanh Hùng

            Ks .Vũ Thị Ngọc Minh

            Ks .Nguyễn Tuấn Hải

  • Nhóm cơ điện và htkt:

Ks .Nguyễn Minh Tiến

            Ks .Ngô Huyền Châu

Quy mô và các thông số chỉ tiêu kỹ thuật của công trinh như sau:

 

1. Tổng diện tích ô đất nghiên cứu lập dự án (giới hạn bởi các mốc G10,G11,G12,G13,G20,G19,G10): 4.486 m2
2. Diện tích xây dựng công trình 1.580 m2
3. Tổng diện tích sàn xây dựng (không tính diện tích sàn tầng hầm, các tầng kỹ thuật): 30.253 m2
  Bao gồm:    
a. Diện tích sàn khu thương mại dịch vụ: 1.214 m2
b. Diện tích sàn khu văn phòng: 7.947 m2
c. Diện tích sàn căn hộ: 15.218 m2
d. Diện tích sàn giao thông và kỹ thuật các tầng: 5.874 m2
4. Mật độ xây dựng: 35,2 %
5. Tầng cao công trình: 7-21 Tầng
  Bao gồm:    
a. Khối thương mại dịch vụ, văn phòng: 07 Tầng
b. Khối căn hộ: 14 Tầng
6. 01 tầng hầm có diện tích: 3.659 m2
7. 02 Tầng kỹ thuật (tại cốt +28,5m và cốt +78,6m)    
8. Cấp công trình: Cấp I
9. Bậc chịu lửa:

                                         

Bậc I

 

    Mặt đứng công trình

CÔNG TRÌNH